Dragon Shield matte clear outer протектори

  • Производител: Arcane Tinmen

В кутийката има 60 прозрачни протектора standard size.

Протекторите са перфектни за double sleeve.