One Piece Card Game Yamato ST09 тесте за игра

  • Производител: Bandai

Нова епична One Piece Card Game е както никога досега, изпълнена с невероятни и носталгични любими илюстрации.

 

Всяко Yamato ST09 тесте за игра съдържа:

• 51 картово тесте готово за игра

• DON! Card x10

• Play Sheet x1

 

File:BANDAI logo.png - Wikimedia Commons