Pokemon TCG Ampharos EX тесте за игра

  • Производител: Pokemon Company

Всяко Pokémon TCG: Ampharos ex включва :


• 1 готово за игра 60 картово тесте
• 3 reference карти
• 1 правилник с правилата
• 1 хартиен плеймат
• 1 комплект от damage counters
• 1 голяма метална монета
• 1 кутия за тестето
• 1 лист със стратегии 

• 1 карта с код, за да играете тестето онлайн